Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Quyết định số 251/PGDĐT Quyết định thành lập các tổ giám sát công tác kiểm tra H...

S 251/PGDĐT Quyết định thành lập                        Bà Rịa, ngày 17 tháng 11 năm 2017

các tổ giám sát công tác kiểm tra HKI

năm học 2017-2018

 

                    Kính gửi: Các trường THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa

Tài Liệu Kèm Theo: