Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số 324/PGDĐT V/v tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh sinh viê...

Số 324/PGDĐT                                                            Bà Rịa, ngày 21 tháng 5 năm 2018

V/v tăng cường phòng, chống tai nạn

đuối nước cho học sinh, sinh viên dịp hè 2018.

 

                                    Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trên địa bàn Tp. Bà Rịa.


Tài Liệu Kèm Theo: