Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 662/PGDĐT V/v tham gia hội thi tiết kiệm điện vòng chung kết

Số: 662/PGDĐT                                                                 Bà Rịa, ngày 27 tháng 9 năm 2018

V/v tham gia hội thi tiết kiệm điện

vòng chung kết

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS Nguyễn Du, THCS Nguyễn Thanh Đằng,

 THCS Nguyễn Trãi


Tài Liệu Kèm Theo: